10/03/2019 16:00 Logo RVHB RVHB 33 26 ANGLET BIARRITZ Logo ANGLET BIARRITZ
02/03/2019 21:00 Logo RVHB RVHB 25 26 ROCHECHOUART ST JULIEN Logo ROCHECHOUART ST JULIEN
09/02/2019 21:00 Logo RVHB RVHB 26 18 MERIGNAC HANDBALL Logo MERIGNAC HANDBALL
27/01/2019 16:00 Logo RVHB RVHB 19 31 ATHLETIQUE BEGLAIS Logo ATHLETIQUE BEGLAIS
17/11/2018 20:00 Logo RVHB RVHB 30 21 MIOS BIGANOS Logo MIOS BIGANOS
28/10/2018 16:00 Logo RVHB RVHB 31 21 AVIRON BAYONNAIS HANDBALL Logo AVIRON BAYONNAIS HANDBALL
22/09/2018 20:45 Logo RVHB RVHB 20 28 ANGOULEME CHARENTE HANDBALL Logo ANGOULEME CHARENTE HANDBALL